Jakobsen IT - specialist i udvikling af web-baserede, skræddersyede IT-løsninger - fra CMS-baserede hjemmesider til avancerede database-systemer og Software as a Service.

Standard eller skræddersyet...

Ved IT-indkøb kan der være god ræson i at vælge en eksisterende standard-løsning. Dermed bruges ikke ressourcer på at 'genopfinde den dybe tallerken', og din virksomhed er sikret ift. vedligeholdelse af løsningen.

En skræddersyet IT-løsning kan dog også være standard-baseret, hvorved samme fordele opnås.

 • Da Jakobsen ITs løsninger udelukkende baseres på fundamental standard-teknologi - .NET, SQL Server, JavaScript, HTML, m.m. - kan der altid findes IT-folk med de nødvendige kompetencer ift. vedligeholdelsen.
 • Da Jakobsen IT har et repertoire af teknikker til løsning af mange fundamentale 'standard-problemer', udvikles løsningerne aldrig 'fra bunden'.

Skræddersyet IT giver dertil flere fordele.

 • Unikke forretningsfordele - mulighed for at tilbyde kunderne andre og bedre services end konkurrenterne.
 • Mere effektiv understøttelse af din virksomheds arbejdsgange og behov.
 • Potentielt billigere tilpasning og videreudvikling af løsningen.

Repertoire

Jakobsen IT har et rigt repertoire af metoder og teknikker, som løbende vedligeholdes og opdateres. Dermed sikres at vi hurtigt kan 'performe' og levere robuste løsninger når din virksomhed har behovet.

Repertoiret omfatter innovative teknikker til understøttelse af bl.a. følgende.

 • Web-baseret ('cloud') arkitektur
 • Tilgængelighed med stationære og mobile enheder
 • Dokumenthåndtering (CMS) og informationssøgning
 • Flersprogsversionering
 • Kunderelationsstyring (CRM)
 • Email-, PDF- og PowerPoint-generering
 • Email-masseudsendelse og -tracking
 • Datavisualisering og interaktive graf-visninger
 • Data-modellering, -validering og -kvalitetssikring
 • Avanceret adgangskontrol, rettighedsstyring og sikkerhed
 • Trediepartsintegration via webservices og FTP
 • Systemaflusning og svartidsoptimering

Kunder

Jakobsen IT har udviklet teknikken bag Kairos Commodities' online services, som har mange store internationale, industrielle virksomheder som abonnenter.

Løsningen har iværksat størstedelen af Jakobsen ITs tekniske repertoire, og efter flere års brug i løsningens drift og udvikling har teknikkerne opnået høj modenhed, samt vist deres duelighed.

Jakobsen IT har desuden erfaring med konsulent-opgaver for virksomheder som Telenor, Danske Spil, Danmarks Radio og Novozymes.

Brugbare løsninger med agil projektstyring

Målet med al IT-udvikling bør være at man med brug af systemet kan løse sine arbejdsopgaver bedre, og mere effektivt og tilfredsstillende.

En essentiel forudsætning for god brugbarhed er at systemet har korte svartider - der må ikke gå flere sekunder mellem at en knap klikkes til at systemet returnerer svar. Dette er en vidtforgrenet teknisk udfordring som Jakobsen IT har stor erfaring og ekspertise med.

Brugbarhed handler desuden om at designe løsningen 'rigtigt'. Dette sikres kun gennem et tæt samarbejde mellem brugerne og os, IT-sagkyndige. Og da systemdesign er kreativt arbejde - tit lidt af et 'puslespil' - er vores agile, iterative udviklingsproces desuden fordelagtig.

Om Jakobsen IT

Jakobsen IT er grundlagt og administreres af IT-udvikler Søren Jakobsen, med en mission om at hjælpe både mindre og mellemstore virksomheder lykkes med ambitiøse IT-projekter.

Søren Jakobsen har en baggrund i datalogi (cand.scient.dat.) og har igennem 15 år som IT-udvikler opbygget det tekniske repertoire som udgør det faglige fundament i Jakobsen IT.

I Jakobsen ITs projekter fungerer Søren Jakobsen som leadudvikler og arkitekt, og i større projekter - og til langsigtet vedligeholdelse og support - anvendes tilknyttede underleverandører, med teknisk projektstyring af Søren Jakobsen.